Trắc nghiệm Công Dân 10 Bài 7 (có đáp án): Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

  • 3330 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc của con người, để tạo nên những hiểu biết về chúng là nội dung khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải; Nhận thức là quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc của con người, để tạo nên những hiểu biết về chúng.

 

 


Câu 2:

Quá trình nhận thức bao gồm bao nhiêu giai đoạn?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Quá trình nhận thức diễn ra rất phức tạp, gồm hai giai đoạn: Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính

 


Câu 3:

Khi muối ăn tác động vào các cơ quan cảm giác, mắt sẽ cho ta biết muối có màu trắng, dạng tinh thể; mũi cho ta biết muối không có mùi; lưỡi cho ta biết muối có vị mặn. Những hiểu biết này thuộc giai đoạn nhận thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Những nhận thức này được tạo nên do sự tiếp xúc của cơ quan cảm giác với sự vật, đem lại sự hiểu biết về các đặc điểm bên ngoài, là giai đoạn nhận thức cảm tính.

 

 


Câu 4:

Người ta đi sâu phân tích và tìm ra cấu trúc tinh thể của muối, công thức hóa học của muối, điều chế được muối. Những sự hiểu biết này thuộc giai đoạn nhận thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Những sự hiểu biết này có được nhờ các thao tác tư duy để tìm ra bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng, thuộc giai đoạn nhận thức lí tính.

 


Câu 5:

Toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội được gọi là gì sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

phạm ngọc linh

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
08:34 - 18/12/2021

tem