Trắc nghiệm Công Dân 10 Bài 13 (có đáp án): Công dân với cộng đồng

  • 2361 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội tạo thành 

Xem đáp án

Đáp án : C

Lời giải: Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội

 


Câu 2:

Cộng đồng chăm lo cuộc sống của cá nhân, đảm bảo cho mỗi người có những điều kiện để

Xem đáp án

Đáp án : 

Cộng đồng chăm lo cuộc sống của cá nhân, đảm bảo cho mỗi người có những điều kiện để phát triển.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Phương án nào dưới đây là nguyên tắc tổ chức và hoạt động để đời sống cộng đồng luôn phát triển lành mạnh?

Xem đáp án

Đáp án : C

Lời giải: Đời sống cộng đồng chỉ lành mạnh nếu nó được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc công bằng, dân chủ, kỉ luật.

 


Câu 4:

Mỗi cá nhân phát triển trong cộng đồng và nhờ sự phát triển đó của từng người mà cộng đồng trở lên

Xem đáp án

Đáp án : C

Lời giải: Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh cho cộng đồng

 


Câu 5:

Lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải được gọi là

Xem đáp án

Đáp án : A

Nhân nghĩa là lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải.

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận