Câu hỏi:

06/09/2020 457

X là một học sinh có học lực yếu trong lớp. Cô chủ nhiệm đã phân công A ngồi cạnh và giúp đỡ X trong học tập. Theo em, A nên làm như thế nào để giúp bạn tiến bộ và thể hiện được tinh thần hợp tác?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : B

Lời giải; Để giúp bạn, A nên hướng dẫn bạn cách học và làm bài hiệu quả để X dần tiến bộ. Như vậy cũng sẽ thể hiện được tinh thần hợp tác của hai bạn.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải được gọi là

Xem đáp án » 06/09/2020 3,763

Câu 2:

Sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác; có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng được gọi là gì sau đây?

Xem đáp án » 06/09/2020 3,000

Câu 3:

Mỗi cá nhân phát triển trong cộng đồng và nhờ sự phát triển đó của từng người mà cộng đồng trở lên

Xem đáp án » 06/09/2020 2,147

Câu 4:

Nội dung nào sau đây không nói về nhân nghĩa?

Xem đáp án » 06/09/2020 1,766

Câu 5:

Phương án nào dưới đây là nguyên tắc tổ chức và hoạt động để đời sống cộng đồng luôn phát triển lành mạnh?

Xem đáp án » 06/09/2020 1,675

Câu 6:

M cho rằng khi làm việc nhóm tất cả các thành viên đều cần tham gia thực hiện, sau đó cả nhóm cùng thuyết trình. Y và B lại cho rằng chỉ nên để những bạn học giỏi làm thôi. Bạn H thì cho rằng ai làm cũng được, miễn sao được điểm cao. Theo em, suy nghĩ về hợp tác của bạn nào cần phải thay đổi?

Xem đáp án » 06/09/2020 1,307

Câu 7:

Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung là biểu hiện của

Xem đáp án » 06/09/2020 772

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »