Trắc nghiệm Công Dân Bài 14 (có đáp án): Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

  • 2402 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của tổ quốc được gọi là gì sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của tổ quốc

 


Câu 2:

Người công dân đối với tổ quốc thì phẩm chất nào là quan trọng nhất?

Xem đáp án

Đáp án: D

Yêu nước là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất của người công dân đối với tổ quốc

 


Câu 3:

Truyền thống đạo đức cao quý và thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam, là cội nguồn của hàng loạt các giá trị truyền thống khác là

Xem đáp án

Đáp án: B

Yêu nước là một truyền thống đạo đức cao quý và thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam, là cội nguồn của hàng loạt các giá trị truyền thống khác.

 


Câu 4:

Phương án nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu nước?

Xem đáp án

Đáp án: B

Hoa tích cực ủng hộ phong trào “Người Việt dùng hàng Việt” là hành động đẹp, thể hiện sự ủng hộ, giúp đỡ các doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.

 


Câu 5:

Hành động nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng tổ quốc?

Xem đáp án

Đáp án: D

Học sinh cần tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh với các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hóa – đạo đức truyền thống của dân tộc.

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phạm Hạnh
20:57 - 06/05/2021

Câu 10 là C ạ