Câu hỏi:

06/09/2020 8,021

Toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội được gọi là gì sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Lời giải: Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mọi hiểu biết của con người đều trực tiếp nảy sinh từ yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/09/2020 27,651

Câu 2:

Khi muối ăn tác động vào các cơ quan cảm giác, mắt sẽ cho ta biết muối có màu trắng, dạng tinh thể; mũi cho ta biết muối không có mùi; lưỡi cho ta biết muối có vị mặn. Những hiểu biết này thuộc giai đoạn nhận thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/09/2020 17,931

Câu 3:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông”. Điều này thể hiện vai trò nào dưới đây của thực tiễn đối với nhận thức?

Xem đáp án » 06/09/2020 14,911

Câu 4:

Người ta đi sâu phân tích và tìm ra cấu trúc tinh thể của muối, công thức hóa học của muối, điều chế được muối. Những sự hiểu biết này thuộc giai đoạn nhận thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/09/2020 14,079

Câu 5:

Tri thức của con người về sự vật, hiện tượng có thể là đúng đắn hoặc sai lầm. Chỉ có đem những tri thức đó kiểm nghiệm qua thực tiễn mới đánh giá được tính đúng đắn hay sai lầm của chúng. Điều này thể hiện vai trò nào dưới đây của thực tiễn đối với nhận thức?

Xem đáp án » 06/09/2020 8,834

Câu 6:

Quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc của con người, để tạo nên những hiểu biết về chúng là nội dung khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/09/2020 8,709

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »