Câu hỏi:

07/09/2020 3,605

Quá trình tổng hợp prôtêin được gọi là:

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Dịch mã (Có đáp án) !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Tự sao là quá trình nhân đôi

Sao mã là quá trình tổng hợp ARN

Giải mã (dịch mã) là quá trình tổng hợp prôtêin

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói về quá trình dịch mã, những phát biểu nào sau đây đúng?

(1) dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, quá trình này chỉ diễn ra trong nhân của tế bào nhân thực

(2) quá trình dịch mã có thể chia thành 2 giai đoạn là hoạt hoá axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit

(3) trong quá trình dịch mã trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động

(4) chuỗi pôlipeptit sẽ được giải phóng khi ribôxôm tiếp xúc với bộ ba mã sao 5'UUG 3' trên phân tử mARN

Xem đáp án » 07/09/2020 65,978

Câu 2:

Pôlixôm (pôliribôxôm) có vai trò gì?

Xem đáp án » 07/09/2020 31,567

Câu 3:

Cho các thông tin sau đây:

(1) mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin.

(2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất.

(3) Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp.

(4) mARN sau phiên mã được cắt bỏ intron, nối các êxôn lại với nhau thành mARN trưởng thành.

Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là:

Xem đáp án » 07/09/2020 14,705

Câu 4:

Quá trình dịch mã bao gồm các giai đoạn nào?

Xem đáp án » 07/09/2020 13,949

Câu 5:

Nhận định nào sau đây là sai khi nói về ribôxôm?

Xem đáp án » 07/09/2020 13,904

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình dịch mã?

Xem đáp án » 07/09/2020 11,882

Câu 7:

Liên kết giữa các axit amin là loại liên kết gì?

Xem đáp án » 07/09/2020 11,595

Bình luận


Bình luận