Câu hỏi:

15/09/2020 1,544

Một cơ thể vừa có khả năng tạo giao tử đực, vừa có khả năng tạo giao tử cái thì gọi là ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Một cơ thể vừa có khả năng tạo giao tử đực, vừa có khả năng tạo giao tử cái là cơ thể lưỡng tính

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thế nào là thụ tinh ngoài?

Xem đáp án » 15/09/2020 18,088

Câu 2:

Giun đất là động vật lưỡng tính nhưng vẫn thụ tính chéo vì

Xem đáp án » 15/09/2020 3,435

Câu 3:

Một số loài cá (cá kiến, cá múm, cá mập) có hiện tượng đẻ trứng thai.Trong trường hợp này cơ thể mẹ có vai trò chính là

Xem đáp án » 15/09/2020 2,345

Câu 4:

Nói về sinh sản hữu tính, điều không đúng là

Xem đáp án » 15/09/2020 2,331

Câu 5:

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản giao phối so với sinh sản tự phối ở động vật?

Xem đáp án » 15/09/2020 872

Câu 6:

Bản chất của thụ tinh là?

Xem đáp án » 15/09/2020 711

Bình luận


Bình luận