Câu hỏi:

15/09/2020 191

Thụ tinh chéo tiến hóa hơn tự thụ tinh là vì ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Thụ tinh chéo: các giao tử của cơ thể khác nhau kết hợp với nhau tạo thành hợp tử.

Đời con đa dạng về mặt di truyền → thích ứng tốt khi môi trường thay đổi

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thế nào là thụ tinh ngoài?

Xem đáp án » 15/09/2020 18,074

Câu 2:

Giun đất là động vật lưỡng tính nhưng vẫn thụ tính chéo vì

Xem đáp án » 15/09/2020 3,425

Câu 3:

Một số loài cá (cá kiến, cá múm, cá mập) có hiện tượng đẻ trứng thai.Trong trường hợp này cơ thể mẹ có vai trò chính là

Xem đáp án » 15/09/2020 2,340

Câu 4:

Nói về sinh sản hữu tính, điều không đúng là

Xem đáp án » 15/09/2020 2,329

Câu 5:

Một cơ thể vừa có khả năng tạo giao tử đực, vừa có khả năng tạo giao tử cái thì gọi là ?

Xem đáp án » 15/09/2020 1,540

Câu 6:

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản giao phối so với sinh sản tự phối ở động vật?

Xem đáp án » 15/09/2020 869

Câu 7:

Bản chất của thụ tinh là?

Xem đáp án » 15/09/2020 711

Bình luận


Bình luận