Câu hỏi:

15/09/2020 601

Các động vật lưỡng tính sinh sản theo kiểu giao phối thì duy trì cả cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái có lợi gì ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Các động vật lưỡng tính tuy có cả 2 cơ quan sinh dục đực và cái nhưng thường thụ tinh chéo, trong điều kiện bất lợi khó gặp được cơ thể khác để thụ tinh chéo thì chúng vẫn có thể tự thụ tinh tạo thế hệ sau

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thế nào là thụ tinh ngoài?

Xem đáp án » 15/09/2020 18,072

Câu 2:

Giun đất là động vật lưỡng tính nhưng vẫn thụ tính chéo vì

Xem đáp án » 15/09/2020 3,423

Câu 3:

Một số loài cá (cá kiến, cá múm, cá mập) có hiện tượng đẻ trứng thai.Trong trường hợp này cơ thể mẹ có vai trò chính là

Xem đáp án » 15/09/2020 2,340

Câu 4:

Nói về sinh sản hữu tính, điều không đúng là

Xem đáp án » 15/09/2020 2,327

Câu 5:

Một cơ thể vừa có khả năng tạo giao tử đực, vừa có khả năng tạo giao tử cái thì gọi là ?

Xem đáp án » 15/09/2020 1,539

Câu 6:

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản giao phối so với sinh sản tự phối ở động vật?

Xem đáp án » 15/09/2020 869

Câu 7:

Bản chất của thụ tinh là?

Xem đáp án » 15/09/2020 711

Bình luận


Bình luận