Câu hỏi:

15/09/2020 358

GnRH kích thích?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

GnRH kích thích tuyến yên sản sinh LH và FSH.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích thích:

Xem đáp án » 15/09/2020 1,210

Câu 2:

Nhau thai sản sinh ra hoocmôn gì trong ba tháng đầu thai kì

Xem đáp án » 15/09/2020 611

Câu 3:

Progesteron và ơstrogen nồng độ cao sẽ?

Xem đáp án » 15/09/2020 429

Câu 4:

Cho các yếu tố sau: 

1. Hệ thần kinh 

2. Các nhân tố bên trong cơ thể 

3. Các nhân tố bên ngoài cơ thể 

4. Hệ nội tiết 

5. Hệ đệm 

Có bao nhiêu yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng?

Xem đáp án » 15/09/2020 395

Câu 5:

Testosteron nồng độ cao sẽ:

Xem đáp án » 15/09/2020 393

Câu 6:

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích:

Xem đáp án » 15/09/2020 387

Bình luận


Bình luận