Câu hỏi:

15/09/2020 390

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testosteron

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích thích:

Xem đáp án » 15/09/2020 1,212

Câu 2:

Nhau thai sản sinh ra hoocmôn gì trong ba tháng đầu thai kì

Xem đáp án » 15/09/2020 614

Câu 3:

Progesteron và ơstrogen nồng độ cao sẽ?

Xem đáp án » 15/09/2020 436

Câu 4:

Cho các yếu tố sau: 

1. Hệ thần kinh 

2. Các nhân tố bên trong cơ thể 

3. Các nhân tố bên ngoài cơ thể 

4. Hệ nội tiết 

5. Hệ đệm 

Có bao nhiêu yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng?

Xem đáp án » 15/09/2020 397

Câu 5:

Testosteron nồng độ cao sẽ:

Xem đáp án » 15/09/2020 395

Câu 6:

GnRH kích thích?

Xem đáp án » 15/09/2020 360

Bình luận


Bình luận