Câu hỏi:

18/09/2020 90

Hỗn hợp nào sau đây không thể hòa tan được trong nước chỉ tạo ra dung dịch?

Trả lời:

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có các hỗn hợp chất rắn

(1) FeO, BaO, Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1 : 1) 

(2) Al, K, Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 2: 1)

(3) Na2O, Al (tỉ lệ mol 1: 1)

(4) K2O, Zn (tỉ lệ mol 1: 1)

Số hỗn hợp tan hết trong nước (dư) là :

Xem đáp án » 18/09/2020 319

Câu 2:

Cho các chất : Al, Al2O3, Al2SO43, ZnOH2, NaHS, KHSO3, NH42CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là 

Xem đáp án » 18/09/2020 192

Câu 3:

Phản ứng nào sau đây thu được kết tủa AlOH3

Xem đáp án » 18/09/2020 119

Câu 4:

Trong các oxit sau : CuO; Al2O3, SO2. Hãy cho biết chất nào chỉ phản ứng được với bazơ và chất nào phản ứng được cả với axit và bazơ ?

Xem đáp án » 18/09/2020 100

Câu 5:

Chỉ dùng NaOH có thể nhận biết được hỗn hợp chất rắn nào sau đây

Xem đáp án » 18/09/2020 93

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »