Câu hỏi:

18/09/2020 5,085

Protein không có chức năng nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Protein có các chức năng như cấu tạo tế bào và cơ thể; dự trữ axit amin, bảo vệ cơ thể, vận chuyển các chất, cấu trúc nên các loại enzim… Còn chức năng lưu trữ vào bảo quản thông tin di truyền là của ADN.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Protein không có chức năng nào sau đây?

Xem đáp án » 27/07/2019 169,436

Câu 2:

Tính đa dạng của phân tử protein được quy định bởi

Xem đáp án » 27/07/2019 78,679

Câu 3:

Cho các nhận định sau về protein, nhận định nào đúng?

Xem đáp án » 27/07/2019 76,702

Câu 4:

Protein bị biến tính chỉ cần bậc cấu trúc nào sau đây bị phá vỡ?

Xem đáp án » 27/07/2019 71,432

Câu 5:

Đặc điểm khác nhau giữa protein với lipit?

Xem đáp án » 27/07/2019 59,069

Câu 6:

Protein nào sau đây có vai trò điều hòa nồng độ các chất trong cơ thể?

Xem đáp án » 27/07/2019 56,147

Câu 7:

Chất nào sau đây được cấu tạo từ các axit amin?

Xem đáp án » 27/07/2019 53,921

Bình luận


Bình luận