Câu hỏi:

21/09/2020 479

Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật có vú, phát biểu nào sau đây đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A- sai, vì ở một cơ thể thì tất cả các tế  bào có chung một kiểu gen và NST giới tính có ở cả nhóm tế bào sinh dục và nhóm tế bào xô ma ( sinh dưỡng)

B- sai, NST giới tính có chứa các gen quy định giới tính và các gen quy định các tính trạng thường → hiện tượng các tính trạng thường liên kết với giới tính

C- Đúng, vì giới XX không có Y.

D- sai, vì động vật có vú thì con đực có bộ NST XY ; cái là XX nên các gen nằm trên NST X sẽ được truyền cho cả XX và XY

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các bệnh mù màu, máu khó đông ở người di truyền theo quy luật nào?

Xem đáp án » 21/09/2020 9,883

Câu 2:

Tính trạng có túm lông ở vành tai di truyền theo quy luật nào?

Xem đáp án » 21/09/2020 5,896

Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm di truyền của gen lặn quy định tính trạng thường nằm trên nhiễm sắc thể X.

Xem đáp án » 21/09/2020 2,231

Câu 4:

Ở người, gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X

Xem đáp án » 21/09/2020 2,090

Câu 5:

Ở nguời, bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen trội H quy định tình trạng máu đông bình thường. Một gia đình có con trai mắc bệnh máu khó đông, bố mẹ đều bình thường, nhận định nào dưới đây là đúng? 

Xem đáp án » 21/09/2020 1,930

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về NST giới tính ở động vật.

Xem đáp án » 21/09/2020 1,033

Câu 7:

Các gen quy định tính trạng nằm trên NST Y ở đoạn không tương đồng chỉ di truyền cho:

Xem đáp án » 21/09/2020 933

Bình luận


Bình luận