Câu hỏi:

23/09/2020 277

Con hãy điền từ sương hoặc xương vào chỗ trống: 

a. Em rất thich ăn món .. hầm.

b. Buổi sớm, những hạt ... vẫn còn vương trên từng trên từng nhánh cây, ngọn cỏ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ô trống trong các câu trên được điền từ tương ứng là:

a. Em rất thích ăn món xương hầm.

b. Buổi sớm, những hạt sương vẫn còn vương trên từng nhánh cây, ngọn cỏ.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con hãy điền vần ăn hoặc ăng vào mỗi chỗ trống sau :

Xem đáp án » 23/09/2020 948

Câu 2:

Con hãy điền vào chỗ trống  ăn hay ăng?

Xem đáp án » 23/09/2020 658

Câu 3:

Con hãy điền vào chỗ trống s hay x ?

s   x   s

Đêm ấy trời mưa phùn. Đêm hôm ... au trời lại mưa tiếp .... Cỏ mọc tua tủa. Một màu ...

anh non ngọt ngào, thơm mát tràn ra mênh mông trên khắp các ... ườn đồi.

Xem đáp án » 23/09/2020 385

Câu 4:

Từ nào sau đây viết sai ?

Xem đáp án » 23/09/2020 329

Câu 5:

Con hãy tìm lỗi sai trong câu sau đây:

Chiếc xe máy bị hết xăn khi đang chạy giữa đường.

Xem đáp án » 23/09/2020 302

Câu 6:

Con hãy điền vào chỗ trống s hay x?

Xem đáp án » 23/09/2020 248

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK