Thực hành chính tả: Cô giáo tí hon

  • 1159 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Từ nào sau đây viết sai ?

Xem đáp án

Từ xấm chớp viết sai (viết đúng là sấm chớp)


Câu 2:

Con hãy điền vào chỗ trống s hay x?

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là :

Rước đèn ông sao.


Câu 3:

Con hãy điền vào chỗ trống s hay x ?

s   x   s

Đêm ấy trời mưa phùn. Đêm hôm ... au trời lại mưa tiếp .... Cỏ mọc tua tủa. Một màu ...

anh non ngọt ngào, thơm mát tràn ra mênh mông trên khắp các ... ườn đồi.

Xem đáp án

Đoạn văn hoàn chỉnh là :

Đêm ấy trời mưa phùn. Đêm hôm sau trời lại mưa tiếp… Cỏ mọc tua tủa. Một màu xanh non ngọt ngào, thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi.


Câu 4:

Con hãy điền vào chỗ trống s hay x?

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh là :

Bác Năm làm nghề thợ xây.


Câu 5:

Con hãy điền từ sương hoặc xương vào chỗ trống: 

a. Em rất thich ăn món .. hầm.

b. Buổi sớm, những hạt ... vẫn còn vương trên từng trên từng nhánh cây, ngọn cỏ.

Xem đáp án

Ô trống trong các câu trên được điền từ tương ứng là:

a. Em rất thích ăn món xương hầm.

b. Buổi sớm, những hạt sương vẫn còn vương trên từng nhánh cây, ngọn cỏ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận