Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 KNTT - Tuần 18 có đáp án

  • 16365 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Khi đặt tên, người Nga thường gồm có những bộ phận gì ở trong tên?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Người Hà Nhì ở Lai Châu, Nghĩa Lộ đã lấy tên cha để:

Xem đáp án

Chọn B


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận