Câu hỏi:

24/09/2020 378

Vì sao lại nói : một người chỉ là đốm lửa tàn ?

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Thực hành tập đọc: Tiếng ru !!

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Nói một người là đốm lửa tàn vì một người không làm thay đổi được cả thế giới mà phải cần tới mọi người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng nào giải thích đúng nghĩa của từ đồng chí ?

Xem đáp án » 24/09/2020 1,686

Câu 2:

Nội dung ý nghĩa bài thơ nói về điều gì ?

Xem đáp án » 24/09/2020 338

Câu 3:

Biển rộng lớn mênh mông là nhờ đâu ?

Xem đáp án » 24/09/2020 231

Câu 4:

Vì sao lại nói : Một ngôi sao chẳng sáng đêm ?

Xem đáp án » 24/09/2020 221

Câu 5:

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:

                     Tiếng ru

      Con ong làm mật, yêu hoa

Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời

      Con người muốn sống, con ơi

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

      Một ngôi sao chẳng sáng đêm

Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng

      Một người - đâu phải nhân gian

Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !

      Núi cao bởi có đất bồi

Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu ?

      Muôn dòng sông đổ biển sâu

Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ? 

- Đồng chí: người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng. 

- Nhân gian: ở đây chỉ loài người. 

- Bồi: thêm vào, đắp thêm.

 

Con hãy nối hai cột để tạo thành những câu đúng :Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:

                     Tiếng ru

      Con ong làm mật, yêu hoa

Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời

      Con người muốn sống, con ơi

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

      Một ngôi sao chẳng sáng đêm

Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng

      Một người - đâu phải nhân gian

Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !

      Núi cao bởi có đất bồi

Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu ?

      Muôn dòng sông đổ biển sâu

Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ? 

- Đồng chí: người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng. 

- Nhân gian: ở đây chỉ loài người. 

- Bồi: thêm vào, đắp thêm.

Con hãy nối hai cột để tạo thành những câu đúng :

Xem đáp án » 24/09/2020 152

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »