Thực hành tập đọc: Tiếng ru

  • 1146 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:

                     Tiếng ru

      Con ong làm mật, yêu hoa

Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời

      Con người muốn sống, con ơi

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

      Một ngôi sao chẳng sáng đêm

Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng

      Một người - đâu phải nhân gian

Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !

      Núi cao bởi có đất bồi

Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu ?

      Muôn dòng sông đổ biển sâu

Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ? 

- Đồng chí: người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng. 

- Nhân gian: ở đây chỉ loài người. 

- Bồi: thêm vào, đắp thêm.

 

Con hãy nối hai cột để tạo thành những câu đúng :Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:

                     Tiếng ru

      Con ong làm mật, yêu hoa

Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời

      Con người muốn sống, con ơi

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

      Một ngôi sao chẳng sáng đêm

Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng

      Một người - đâu phải nhân gian

Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !

      Núi cao bởi có đất bồi

Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu ?

      Muôn dòng sông đổ biển sâu

Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ? 

- Đồng chí: người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng. 

- Nhân gian: ở đây chỉ loài người. 

- Bồi: thêm vào, đắp thêm.

Con hãy nối hai cột để tạo thành những câu đúng :

Xem đáp án

khi nối hoàn chỉnh, chúng ta sẽ có những câu sau :


Câu 2:

Theo tác giả, con người phải biết yêu thứ gì ?

Xem đáp án

Lời giải:

Con người phải biết yêu đồng chí và người anh em


Câu 3:

Vì sao lại nói : Một ngôi sao chẳng sáng đêm ?

Xem đáp án

Lời giải:

Nói như vậy vì : Vì nó quá nhỏ bé trong khi bầu trời lại vô cùng rộng 


Câu 4:

Vì sao lại nói : một người chỉ là đốm lửa tàn ?

Xem đáp án

Lời giải:

Nói một người là đốm lửa tàn vì một người không làm thay đổi được cả thế giới mà phải cần tới mọi người.


Câu 5:

Trong bài thơ, núi cao là do đâu ?

Xem đáp án

Lời giải:

Núi cao bởi vì có đất bồi lên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận