Câu hỏi:

25/09/2020 242

Điền s hoặc x vào chỗ trống thích hợp:

Cả một họ nhà gà: gà trống bệ vệ, màu lông đỏ ... ẫm; gà mái, gà choai và gà con còn  chêm chiếp chưa bay được ... a, phải vừa bay vừa chạy

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đoạn văn hoàn chỉnh đó là :

 

Cả một họ nhà gà: gà trống bệ vệ, màu lông đỏ sẫm; gà mái, gà choai và gà con còn chiêm chiếp chưa bay được xa, phải vừa bay vừa chạy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con hãy điền s hoặc x vào câu văn sau :

con diều hâu lao như mũi tên ... uống, gà mẹ ... ù cánh vừa kêu vừa mổ, vừa đạp diều hầu

Xem đáp án » 25/09/2020 291

Câu 2:

Con điền vần ươn hay ương vào những chỗ trống sau :

Bằng một pha tấn công chớp nhoáng, con ếch ... đã chộp được đối thủ rồi từ từ th ... thức bữa ăn ngon lành của mình.

Xem đáp án » 25/09/2020 271

Câu 3:

Con hãy điền s hoặc x vào chỗ trống :

Xem đáp án » 25/09/2020 229

Câu 4:

Con hãy nối hai cột để tạo thành từ có nghĩa 

Xem đáp án » 25/09/2020 220

Câu 5:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án » 25/09/2020 215

Câu 6:

Con hãy điền ươn hay ương vào chỗ trống sau :

Xem đáp án » 25/09/2020 209

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK