Câu hỏi:

25/09/2020 268

Câu sau đây có những hoạt động nào được so sánh với nhau ?

 Mỏ chị Cốc dùi xuống như muốn chọc xuyên cả đất.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Từ chỉ hoạt động: dùi xuống, chọc xuyên.

Vậy đáp án đúng là dùi xuống, chọc xuyên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong câu sau, những hoạt động nào được so sánh với nhau:

 Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.

Xem đáp án » 25/09/2020 426

Câu 2:

Đâu là từ ngữ chỉ hoạt động :

Xem đáp án » 25/09/2020 374

Câu 3:

Đâu là từ ngữ chỉ hoạt động trong câu thơ dưới đây ?

   Buồn về một nỗi tháng giêng,

Con chim cái cú nằm nghiêng thở dài.                                                     

                                                              Ca dao

Xem đáp án » 25/09/2020 295

Câu 4:

Con hãy tìm từ ngữ chỉ trạng thái :

Xem đáp án » 25/09/2020 279

Câu 5:

Con hãy thêm từ ngữ chỉ hoạt động vào câu sau :

Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu ... với ta

Xem đáp án » 25/09/2020 215

Câu 6:

Con hãy tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong câu sau đây ?

 Ăn kĩ no lâu

Cày sâu tốt lúa

Xem đáp án » 25/09/2020 176

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK