Thực hành luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

  • 1592 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đâu là từ ngữ chỉ hoạt động :

Xem đáp án

Lời giải:

Như vậy, đáp án đúng là: cuốc đất.


Câu 2:

Con hãy tìm từ ngữ chỉ trạng thái :

Xem đáp án

Lời giải:

Từ chỉ trạng thái là: lo lắng.


Câu 4:

Trong câu sau, những hoạt động nào được so sánh với nhau:

 Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.

Xem đáp án

Lời giải:

Từ chỉ hoạt động: nhai ngoàm ngoạp, (lưỡi liềm máy) làm việc.

Vậy đáp án đúng là: b. Nhai ngoàm ngoạp - (lưỡi liềm máy) làm việc.


Câu 5:

Câu sau đây có những hoạt động nào được so sánh với nhau ?

 Mỏ chị Cốc dùi xuống như muốn chọc xuyên cả đất.

Xem đáp án

Lời giải:

Từ chỉ hoạt động: dùi xuống, chọc xuyên.

Vậy đáp án đúng là dùi xuống, chọc xuyên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận