Câu hỏi:

28/09/2020 776

Lớp đơn vị của số 532014 gồm các chữ số

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc số 325600608

Xem đáp án » 28/09/2020 2,807

Câu 2:

Chữ số 1 thuộc hàng nào trong các số sau

1385326; 731828; 38123; 314325.

Xem đáp án » 28/09/2020 1,205

Câu 3:

Giá trị của chữ số 6 trong số 4576035 bằng

Xem đáp án » 28/09/2020 1,184

Câu 4:

Số bảy trăm triệu có bao nhiêu chữ số 0?

Xem đáp án » 28/09/2020 290

Câu 5:

Số một trăm linh sáu nghìn tám trăm hai bảy được viết là:

Xem đáp án » 28/09/2020 276

Câu 6:

Điền dấu >, < , =

    99831 … 98127         853102 …853201

    651021 … 651021         72361 … 732160

    13823 … 13825         7384 … 7382

Xem đáp án » 28/09/2020 262

Bình luận


Bình luận