Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 có đáp án (Đề 1)

  • 1920 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Đọc số 325600608

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Giá trị của chữ số 6 trong số 4576035 bằng

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Lớp đơn vị của số 532014 gồm các chữ số

Xem đáp án

Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

1 năm trước

nguyenhuyphuc

HAY QUÁ

Bình luận


Bình luận