Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 có đáp án (Đề 2)

  • 1921 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 402516 đọc là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Chữ số 5 trong số 762543 thuộc hàng nào?

Xem đáp án

Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

1 năm trước

nguyenhuyphuc

HAY QUÁ

Bình luận


Bình luận