Câu hỏi:

01/10/2020 246

Con hãy điền d, gi hoặc r vào những chỗ trống thích hợp :

Ông bà ngoại từ miền Nam ...a thăm ...a đình Lan.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Câu hoàn chỉnh là:

Ông bà ngoại từ miền Nam ra thăm gia đình Lan.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con hãy điền từ lượt hoặc lược vào chỗ trống :

a. Chiếc ... gỗ của bà không biết có từ bao giờ.

b. Cô giúp Con ... những câu không cần thiết trong bài tập làm văn.

c. Mọi người xếp hàng ngay ngắn chờ tới ... của mình.

Xem đáp án » 01/10/2020 756

Câu 2:

Con hãy điền d, gi hoặc r vào chỗ trống thích hợp :

a. ...ây ...ễ má.

b. ...út ...ây động ...ừng.

c. ...ieo ...ió gặt bão.

Xem đáp án » 01/10/2020 476

Câu 3:

Con hãy điền d, gi hoặc r vào những chỗ trống thích hợp :

Quê em đồng lúa nương ...âu

Bên ...òng sông nhỏ nhịp cầu bắc ngang.

...ừa xanh tỏa mát đường làng,

Ngân nga ...ọng hát, ...ộn ....àng tiếng thoi.

Xem đáp án » 01/10/2020 399

Câu 4:

Con hãy điền giành, dành hoặc rành vào chỗ trống thích hợp

a. Quân ta đã ... được thắng lợi

b. Người cha ... dụm được một hũ bạc.

c. Minh trả lời câu hỏi của thầy giáo rất .... mạch.

Xem đáp án » 01/10/2020 355

Câu 5:

Con hãy điền d, gi hoặc r vào chỗ trống thích hợp :

Minh để ...ành cho em một quả na.

Xem đáp án » 01/10/2020 239

Câu 6:

Con hãy điền d, gi hoặc r vào chỗ trống thích hợp :

Vịt bầu ì ạch bước đi

Cái mông ngúc ngắc ...ống y vịt bầu

Mèo mun ngồi hát nghêu ngao

Một câu hát mãi khác nào mèo mun

...i bới được con ...un

Không chia ai hết, đang buồn gà ...i !

Cún con ...uỗi cẳng ngủ khì

Khách vào không biết, còn gì cún con ?

Xem đáp án » 01/10/2020 228

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK