Thực hành chính tả: Một nhà thông thái

  • 297 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Con hãy điền d, gi hoặc r vào những chỗ trống thích hợp :

Quê em đồng lúa nương ...âu

Bên ...òng sông nhỏ nhịp cầu bắc ngang.

...ừa xanh tỏa mát đường làng,

Ngân nga ...ọng hát, ...ộn ....àng tiếng thoi.

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh là:

Quê em đồng lúa nương dâu

Bên dòng sông nhỏ nhịp cầu bắc ngang.

Dừa xanh tỏa mát đường làng,

Ngân nga giọng hát, rộn ràng tiếng thoi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận