Thực hành chính tả: Một nhà thông thái

  • 1035 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 3:

Con hãy điền d, gi hoặc r vào những chỗ trống thích hợp :

Quê em đồng lúa nương ...âu

Bên ...òng sông nhỏ nhịp cầu bắc ngang.

...ừa xanh tỏa mát đường làng,

Ngân nga ...ọng hát, ...ộn ....àng tiếng thoi.

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh là:

Quê em đồng lúa nương dâu

Bên dòng sông nhỏ nhịp cầu bắc ngang.

Dừa xanh tỏa mát đường làng,

Ngân nga giọng hát, rộn ràng tiếng thoi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận