Câu hỏi:

05/10/2020 248

Con hãy điền l hoặc n vào những chỗ trống sau:

Chim hót ...íu ...o...ắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng. Mấy con kì nhông đang nằm phơi ...ưng trên gốc cây mục. Sắc da ...ưng của chúng luôn luôn biến đổi từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh…

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vậy đáp án đúng là:

Chim hót líu loNắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng. Mấy con kì nhông đang nằm phơi lưng trên gốc cây mục. Sắc da lưng của chúng luôn luôn biến đổi từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con hãy điền nặn hoặc lặn vào chỗ trống thích hợp:

a. ...ặn tượng đất.

b. ...ặn xuống đáy đại dương.

c. Mặt trời ...ặn sau dãy núi.

Xem đáp án » 05/10/2020 288

Câu 2:

Con hãy điền l hoặc n vào chỗ trống :

...ắng ...ên cao theo bố

Xây thắng mạch tường vôi

...ại trải vàng sân phơi

Hong thóc khô cho mẹ.

Xem đáp án » 05/10/2020 219

Câu 3:

Con hãy điền l hoặc n vào những chỗ trống sau :

Cơn mưa khiến con đường đất trở nên ... ầy ... ội.

 

Xem đáp án » 05/10/2020 201

Câu 4:

Con hãy điền l hoặc n vào chỗ trống :

Tính tình ... óng ... ảy.

Xem đáp án » 05/10/2020 181

Câu 5:

Con hãy nối hai cột để tạo thành từ có nghĩa :

Xem đáp án » 05/10/2020 159

Câu 6:

Con hãy điền nổ hoặc lổ vào chỗ trống thích hợp:

a. năng ...

b. ... máy

c. loang ....

Xem đáp án » 05/10/2020 136

Bình luận


Bình luận