Thực hành chính tả: Cùng vui chơi

  • 1238 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 4:

Con hãy điền l hoặc n vào những chỗ trống sau:

Chim hót ...íu ...o...ắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng. Mấy con kì nhông đang nằm phơi ...ưng trên gốc cây mục. Sắc da ...ưng của chúng luôn luôn biến đổi từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh…

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Chim hót líu loNắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng. Mấy con kì nhông đang nằm phơi lưng trên gốc cây mục. Sắc da lưng của chúng luôn luôn biến đổi từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh…


Câu 5:

Con hãy điền l hoặc n vào chỗ trống :

...ắng ...ên cao theo bố

Xây thắng mạch tường vôi

...ại trải vàng sân phơi

Hong thóc khô cho mẹ.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Nắng lên cao theo bố

Xây thắng mạch tường vôi

Lại trải vàng sân phơi

Hong thóc khô cho mẹ.


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

X

2 năm trước

Xuyên Đỗ

Bình luận


Bình luận