Câu hỏi:

07/10/2020 183

Số 99 đọc là

Trả lời:

Lời giải

Số 99 đọc là chín mươi chín.                   

Đáp án cần chọn là B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền các số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án » 07/10/2020 143

Câu 2:

Trong các số dưới đây, số nào là số bé nhất:

Xem đáp án » 07/10/2020 125

Câu 3:

Số bé nhất có một chữ số là:

Xem đáp án » 07/10/2020 117

Câu 4:

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Số tròn chục liền sau số 91 là 92...

Xem đáp án » 07/10/2020 97

Câu 5:

Có tất cả bao nhiêu số có một chữ số?

Xem đáp án » 07/10/2020 92

Bình luận


Bình luận