Câu hỏi:

07/10/2020 91

Số liền trước số 90 là

Trả lời:

Số liền trước số 90 là 89

Đáp án cần chọn là B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số 99 đọc là

Xem đáp án » 07/10/2020 182

Câu 2:

Điền các số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án » 07/10/2020 142

Câu 3:

Trong các số dưới đây, số nào là số bé nhất:

Xem đáp án » 07/10/2020 125

Câu 4:

Số bé nhất có một chữ số là:

Xem đáp án » 07/10/2020 115

Câu 5:

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Số tròn chục liền sau số 91 là 92...

Xem đáp án » 07/10/2020 97

Bình luận


Bình luận