Câu hỏi:

08/10/2020 114

Tính nhẩm

9 + 6 + 1 = ....

Trả lời:

9 + 6 + 1 = (9 + 1) + 6 = 10 + 6 = 16

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 16

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

9 + 4 =...

Xem đáp án » 08/10/2020 104

Câu 2:

Bạn An có 9 viên bi, Bình có 2 viên bi, số bi của Dũng nhiều hơn số bi của An nhưng ít hơn tổng số bi của An và Bình. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi ?

Xem đáp án » 08/10/2020 90

Câu 3:

Cho phép tính

Số thích hợp cần điền vào ô trống là ...

Xem đáp án » 08/10/2020 83

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Mẹ em nuôi 9 con vịt và 8 con gà. Hỏi mẹ em nuôi tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

Mẹ em nuôi tất cả số con gà và con vịt là ... con

Xem đáp án » 08/10/2020 72

Câu 5:

Điền dấu (>; < )  hoặc  (= )  thích hợp vào chỗ trống.

9 + 3 ... 5 + 5 + 2

Xem đáp án » 08/10/2020 70

Bình luận


Bình luận