Câu hỏi:

08/10/2020 73

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Mẹ em nuôi 9 con vịt và 8 con gà. Hỏi mẹ em nuôi tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

Mẹ em nuôi tất cả số con gà và con vịt là ... con

Trả lời:

Mẹ em nuôi tất cả số gà và vịt là :

9 + 8 = 17 (con)

Đáp số 17 con

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 17

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính nhẩm

9 + 6 + 1 = ....

Xem đáp án » 08/10/2020 114

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

9 + 4 =...

Xem đáp án » 08/10/2020 104

Câu 3:

Bạn An có 9 viên bi, Bình có 2 viên bi, số bi của Dũng nhiều hơn số bi của An nhưng ít hơn tổng số bi của An và Bình. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi ?

Xem đáp án » 08/10/2020 90

Câu 4:

Cho phép tính

Số thích hợp cần điền vào ô trống là ...

Xem đáp án » 08/10/2020 83

Câu 5:

Điền dấu (>; < )  hoặc  (= )  thích hợp vào chỗ trống.

9 + 3 ... 5 + 5 + 2

Xem đáp án » 08/10/2020 70

Bình luận


Bình luận