Câu hỏi:

12/10/2020 656

Phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các chất hữu cơ có điểm nào sau đây chung?

Xem đáp án » 12/10/2020 4,120

Câu 2:

Phản ứng nào sau đây thuộc phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ?

Xem đáp án » 12/10/2020 1,836

Câu 3:

Kết luận nào sau đây là không đúng ?

Xem đáp án » 12/10/2020 1,250

Câu 4:

Phản ứng nào sau đây không thuộc phản ứng thế trong hóa học hữu cơ?

Xem đáp án » 12/10/2020 956

Câu 5:

Phản ứng hữu cơ thường xảy ra chậm do

Xem đáp án » 12/10/2020 782

Câu 6:

Phản ứng hữu cơ thường sinh ra hỗn hợp sản phẩm do

Xem đáp án » 12/10/2020 734

Câu 7:

Phản ứng thế trong hóa học hữu cơ là

Xem đáp án » 12/10/2020 670

Bình luận


Bình luận