Câu hỏi:

12/10/2020 1,630

Phản ứng nào sau đây thuộc phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

A, B sai vì là phản ứng thế trong hóa học hữu cơ.

C sai vì là phản ứng hóa hợp trong hóa học vô cơ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các chất hữu cơ có điểm nào sau đây chung?

Xem đáp án » 12/10/2020 3,970

Câu 2:

Kết luận nào sau đây là không đúng ?

Xem đáp án » 12/10/2020 1,178

Câu 3:

Phản ứng nào sau đây không thuộc phản ứng thế trong hóa học hữu cơ?

Xem đáp án » 12/10/2020 846

Câu 4:

Phản ứng hữu cơ thường xảy ra chậm do

Xem đáp án » 12/10/2020 736

Câu 5:

Phản ứng hữu cơ thường sinh ra hỗn hợp sản phẩm do

Xem đáp án » 12/10/2020 653

Câu 6:

Phản ứng thế trong hóa học hữu cơ là

Xem đáp án » 12/10/2020 641

Bình luận


Bình luận