Câu hỏi:

12/10/2020 391

Nhận xét nào sau đây về xicloankan là sai

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi sục khí xiclopropan vào dung dịch brom thì có hiện tượng nào sau đây?

Xem đáp án » 12/10/2020 1,837

Câu 2:

Cho phản ứng: A  +  Br2   " Br-CH2-CH2-CH2-Br. A là 

Xem đáp án » 12/10/2020 1,280

Câu 3:

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/10/2020 788

Câu 4:

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/10/2020 480

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn một xicloankan A thu được hỗn hợp khí và hơi. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí và hơi đó qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo ra 9,85 gam kết tủa.

Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Xem đáp án » 12/10/2020 478

Câu 6:

Chất nào trong các chất sau làm mất màu dung dịch nước brom ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 12/10/2020 430

Bình luận


Bình luận