Câu hỏi:

12/10/2020 298

Oxi hóa hoàn toàn 0,224 lít (ở đktc) xicloankan X thu được 1,760g khí CO2. Biết X làm mất màu dung dịch brom. X là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Đặt CTPT của X là CnH2n (n ≥ 3);

Ta có: n =nCO2nX=0,040,01=4 = 4

Vậy X có 4 nguyên tử cacbon trong phân tử, X có thể làm mất màu dung dịch brom

CTCT của X là :: metylxiclopropan.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi sục khí xiclopropan vào dung dịch brom thì có hiện tượng nào sau đây?

Xem đáp án » 12/10/2020 1,837

Câu 2:

Cho phản ứng: A  +  Br2   " Br-CH2-CH2-CH2-Br. A là 

Xem đáp án » 12/10/2020 1,280

Câu 3:

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/10/2020 788

Câu 4:

Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 12/10/2020 481

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn một xicloankan A thu được hỗn hợp khí và hơi. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí và hơi đó qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo ra 9,85 gam kết tủa.

Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Xem đáp án » 12/10/2020 479

Câu 6:

Chất nào trong các chất sau làm mất màu dung dịch nước brom ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 12/10/2020 430

Câu 7:

Nhận xét nào sau đây về xicloankan là sai

Xem đáp án » 12/10/2020 391

Bình luận


Bình luận