Câu hỏi:

12/10/2020 3,806

Cặp chất không phản ứng với nhau là:

Trả lời:

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng hóa học nào sau đây xảy ra?

Xem đáp án » 12/10/2020 1,950

Câu 2:

Trong không khí ẩm, các vật dụng bằng đồng bị bao phủ lớp gỉ màu xanh. Lớp gỉ đồng là:

Xem đáp án » 12/10/2020 131

Câu 3:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 12/10/2020 117

Câu 4:

Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là:

Xem đáp án » 12/10/2020 115

Câu 5:

Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là:

Xem đáp án » 12/10/2020 114

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »