Câu hỏi:

12/10/2020 191

Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây(sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình nào?

Trả lời:

Đáp án: A

Fe có tính khử lớn hơn Sn, hai kim loại tiếp xúc nhau trong không khí ẩm sẽ tạo điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa, và Fe sẽ bị ăn mòn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Oxi hóa hoàn toàn 15,1 gam hỗn hợp bột các kim loại Cu, Zn,Al bằng oxi thu được 22,3 gam hỗn hợp các oxit. Cho lượng oxit này tan trong dung dịch HCl. Khối lượng muối khan thu được là:

Xem đáp án » 12/10/2020 250

Câu 2:

Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây?

Xem đáp án » 12/10/2020 232

Câu 3:

Hợp kim của Cu-Ni (25%Ni) được gọi là:

Xem đáp án » 12/10/2020 216

Câu 4:

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính

Xem đáp án » 12/10/2020 185

Câu 5:

Hòa tan hoàn toàn 2 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe vào dung dịch HNO3 dư, sau đó cô cạn , thu được 0,224 lít khí NO (đktc) (sản phẩm khử duy nhất) và m gam muối khan. Giá trị m là:

Xem đáp án » 12/10/2020 142

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »