Câu hỏi:

15/10/2020 985

Đồ vật nào dưới đây có độ dài bằng 30cm?

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ĐÁP ÁN A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số hình tứ giác có trong hình vẽ là:

Xem đáp án » 15/10/2020 3,050

Câu 2:

Độ dài của đường gấp khúc ABCD có các độ dài lần lượt là AB = 5cm, BC = 13cm, CD = 8cm bằng

Xem đáp án » 15/10/2020 1,620

Câu 3:

Số liền sau của số 368 là số:

Xem đáp án » 15/10/2020 887

Câu 4:

Kết quả của phép tính 682 + 113 bằng:

Xem đáp án » 15/10/2020 866

Bình luận


Bình luận