Câu hỏi:

15/10/2020 2,165

Số hình tứ giác có trong hình vẽ là:

Trả lời:

ĐÁP ÁN C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ dài của đường gấp khúc ABCD có các độ dài lần lượt là AB = 5cm, BC = 13cm, CD = 8cm bằng

Xem đáp án » 15/10/2020 1,113

Câu 2:

Đồ vật nào dưới đây có độ dài bằng 30cm?

Xem đáp án » 15/10/2020 682

Câu 3:

Số liền sau của số 368 là số:

Xem đáp án » 15/10/2020 626

Câu 4:

Kết quả của phép tính 682 + 113 bằng:

Xem đáp án » 15/10/2020 613

Bình luận


Bình luận

Beh vlog
21:59 - 18/10/2021

4 thái độ của các bạn nhỏ như thế nào