Câu hỏi:

27/10/2020 136

Hãy chỉ ra các câu đúng trong các câu sau:

1. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn Fe.

2. Crom là kim loại chỉ tạo được oxit bazơ.

3. Crom có những hợp chất giống với hợp chất giống những hợp chất của S.

4.Trong tự nhiên crom ở dạng đơn chất.

 5.Phương pháp sản xuất crom là điện phân Cr2O3.

6.Crom có thể cắt được thủy tinh.

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các phát biểu sau

a, Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn Fe.

 b, Phương pháp sản xuất crom là dùng Al khử Cr2O3 

c, Crom là kim loại nên không có những hợp chất giống với những hợp chất của S.

 d, Trong tự nhiên crom ở dạng hợp chất chủ yếu là quặng cromit

 e, Crom là kim loại chỉ tạo được oxit bazơ.

 f, Crom có thể cắt được thủy tinh.

 Số phát biểu sai là

Xem đáp án » 27/10/2020 297

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

 1, Crom(III) oxit và crom(II) hiđroxit đều là chất lưỡng tính

2, CrO3 là oxit bazơ

 3, Ancol etylic bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

 4, Cr phản ứng với dung dịch HCl tạo thành CrCl2

 Phát biểu sai là

Xem đáp án » 27/10/2020 270

Câu 3:

Cho dãy các chất: CrOH3, Al2SO43, MgOH2, ZnOH2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

Xem đáp án » 27/10/2020 199

Câu 4:

So sánh không đúng là:

Xem đáp án » 27/10/2020 191

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là sai: 

Xem đáp án » 27/10/2020 173

Câu 6:

Trong công nghiệp, từ quặng cromit FeO.Cr2O3 người ta điều chế Cr bằng phương pháp nào sau đây?

Xem đáp án » 27/10/2020 167

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »