Câu hỏi:

28/10/2020 130

Muối amoni đicromat bị nhiệt phân theo phương trình :

 NH42Cr2O7 t0  Cr2O3 + N2 + 4H2O

 Phân hủy hoàn toàn 48 gam muối này thu được 30 gam gồm chất rắn và tạp chất. Phần trăm tạp chất trong muối là

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 gam hỗn hợp muối AlNO33  CrNO33 cho đến khi kết tủa thu được là lớn nhất. Tách kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 2,54 gam chất rắn. Khối lượng của muối CrNO33 là

Xem đáp án » 28/10/2020 247

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn bột crom trong oxi (dư) thu được 4,56 gam một oxit (duy nhất). Khối lượng crom bị đốt cháy là

Xem đáp án » 28/10/2020 201

Câu 3:

Hòa tan hết 2,16 gam hỗn hợp Cr và Fe trong dung dịch HCl (loãng), nóng thu được 896 ml khí ở đktc. Lượng crom có trong hỗn hợp là

Xem đáp án » 28/10/2020 188

Câu 4:

Lượng HCl và K2Cr2O7 tương ứng cần sử dụng đề điều chế 672 ml khí Cl2 (đktc) là

Xem đáp án » 28/10/2020 155

Câu 5:

Cho dung dịch NaOH vào lượng dư dung dịch chất X, thu được kết tủa màu lục xám. Chất X là:

Xem đáp án » 28/10/2020 120

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »