Câu hỏi:

28/10/2020 55

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 6x-1=36; 

b) 32x+1=27;

c) x50=x

Trả lời:

a) Ta có: 6x-1 = 62 nên x -1 = 2, đo đó x = 3.

b) Ta có: 32x+1 = 33 nên 2x +1 = 3, do đó x = 1.

c) Ta có: x50 = x nên x50 - x = 0, do đó x.x49 - 1 = 0

Vì thế x = 0 hoặc x = 1. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết các số sau dưới dạng tổng các lũy thừa của 10:

a) 126;

b) 1068.

Xem đáp án » 28/10/2020 154

Câu 2:

Viết các số sau dưới dạng tổng các lũy thừa của 10:

a) 538

b) 8609

Xem đáp án » 28/10/2020 118

Câu 3:

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 2x:4=32;

b) 3x:32=243;

c) 256:4x=42. 

Xem đáp án » 28/10/2020 117

Câu 4:

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 69:67;

b) 75:72;

c) 118:113:112;

d) x8:x7:x x0.

Xem đáp án » 28/10/2020 114

Câu 5:

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 3x=9;

b) 5x=125;

c) 3x+1=9.

Xem đáp án » 28/10/2020 98

Câu 6:

Tính bằng hai cách:

a) 26:24

b) 35:33

c) 64:62

Xem đáp án » 28/10/2020 92

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »