Câu hỏi:

29/10/2020 74

Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 có khối lượng 40,1 gam. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch NaOH dư thu được 4,032 lít H2 (đktc) và 27,68 gam chất rắn không tan. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2. Mặt khác nếu cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Số mol Al trong X là

Xem đáp án » 29/10/2020 150

Câu 2:

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 1,5 mol Cr2O3 ; 3mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng, trộn đều thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Phần I phản ứng vừa đủ với 3 lít dung dịch NaOH 1M (loãng). Phần II phản ứng với dung dịch HCl loãng, nóng (dư) thu được 3,9 mol khí H2 (đktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. % khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là

Xem đáp án » 29/10/2020 143

Câu 3:

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 0,35 mol Al với 0,3 mol Fe2O3 thu được 0,2 mol Fe. Hiệu suất của phản ứng là

Xem đáp án » 29/10/2020 119

Câu 4:

Trộn 0,54 gam bột Al với Fe2O3 và CuO, rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan X trong dung dịch HNO3 dư thu được 0,896 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO ở đktc. Tỉ khối của hỗn hợp Y so với H2 là

Xem đáp án » 29/10/2020 112

Câu 5:

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 0,4 mol Al với 0,15 mol Fe2O3 thu được 0,2 mol Fe. Hiệu suất của phản ứng là

Xem đáp án » 29/10/2020 110

Câu 6:

Trộn 2,7 gam bột Al với Fe2O3 và CuO, rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan X trong dung dịch HNO3 dư thu được 4,032 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO ở đktc. Tỉ khối của hỗn hợp Y so với H2 là

Xem đáp án » 29/10/2020 94

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »