Câu hỏi:

29/10/2020 285

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

(II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaOH2.

(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

(IV) Cho CuOH2 vào dung dịch NaNO3.

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

(VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaOH2.

Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là

Trả lời:

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các phát biểu sau:

1, Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ.

2, Các kim loại  kiềm có bán kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại cùng chu kì.

3, Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.

4, Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy giảm dần từ Li đến Cs.

Số phát biểu đúng là?

Xem đáp án » 29/10/2020 1,855

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 29/10/2020 1,842

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 29/10/2020 1,235

Câu 4:

Cho các phát biểu sau:

1, Tất cả các hiđroxit của kim loại nhóm IIA đều dễ tan trong nước.

2, Tất cả các kim loại nhóm IIA đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối.

3, Trong nhóm IA, tính khử của các kim loại tăng dần từ Li đến Cs.

4, Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1.

Số phát biểu sai là:

Xem đáp án » 29/10/2020 889

Câu 5:

Kim loại nào sau đây không tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường

Xem đáp án » 29/10/2020 776

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »