Câu hỏi:

05/11/2020 72

Cho tia số sau:

Thay a, b bằng các số

Giá trị của a là ...

Giá trị của b là ...

Trả lời:

Giá trị của a là 106

Giá trị của b là 108

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số 101 đọc là:

Xem đáp án » 05/11/2020 86

Câu 2:

Số biểu diễn số ô vuông của hình trên là:

Xem đáp án » 05/11/2020 74

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số một trăm linh chín được viết là 

Xem đáp án » 05/11/2020 71

Câu 4:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

107, 104, 109, 101

Xem đáp án » 05/11/2020 64

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số gồm 1 trăm và 2 đơn vị  là 

Xem đáp án » 05/11/2020 63

Bình luận


Bình luận