Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Các số từ 101 đến 110

  • 672 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 101 đọc là:

Xem đáp án

Số 101 đọc là “ Một trăm linh một”

Đáp án cần chọn là D.


Câu 4:

Số biểu diễn số ô vuông của hình trên là:

Xem đáp án

Số biểu diễn số ô vuông trong hình là 102

Đáp án là C


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Số gồm 1 trăm và 2 đơn vị  là 

Xem đáp án

Số gồm 1 trăm và 2 đơn vị là 102

Số cần điền vào ô trống là 102


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận