Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Ngày giờ

  • 1223 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ ?

Xem đáp án

Đồng hồ có kim dài chỉ số 12 và kim ngắn chỉ số 3 nên đồng hồ đó đang chỉ 3 giờ

Đáp án cần chọn là B


Câu 2:

Ghép giờ với đồng hồ thích hợp:

Xem đáp án

Theo thứ tự giờ của các đồng hồ lần lượt là:11 giờ, 4 giờ, 12 giờ


Câu 4:

Đồng hồ nào dưới đây chỉ 6 giờ ?

Xem đáp án

Đồng hồ đang chỉ 6 giờ là đồng hồ thứ hai; kim giờ chỉ vào số 6 và kim phút chỉ vào số 12.

Đáp án cần chọn là B.


Câu 5:

Giờ ăn trưa ở trường em bắt đầu từ 10 giờ và kết thúc lúc 11 giờ trưa. Vậy giờ ăn trưa kéo dài trong bao lâu ?

Xem đáp án

Ta có 11 – 10 = 1

Nên giờ ăn kéo dài trong 1 giờ

Đáp án cần chọn là A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận