Câu hỏi:

05/11/2020 90

Điền số thích hợp vào chỗ trống

Số lớn nhất có 3 chữ số là ...

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số lớn nhất có 3 chữ số là 999

Số cần điền vào ô trống là 999

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số 255 ứng với cách đọc là:

Xem đáp án » 05/11/2020 1,064

Câu 2:

So sánh

234    …    243

Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là :

Xem đáp án » 05/11/2020 202

Câu 3:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần.

242, 424, 422, 244

Xem đáp án » 05/11/2020 200

Câu 4:

ố biểu diễn số ô vuông của hình trên là

Xem đáp án » 05/11/2020 200

Câu 5:

Số sáu trăm linh một được viết là

Xem đáp án » 05/11/2020 184

Câu 6:

x là một số tròn chục và thỏa mãn 323<x<333

Giá trị của x là

Xem đáp án » 05/11/2020 170

Câu 7:

Số 333 có bao nhiêu chữ số

Xem đáp án » 05/11/2020 119

Bình luận


Bình luận